Informatie aanvragen

Workshop Graffiti als CKV activiteit in Amsterdam

Een Workshop Graffiti voor de leukste CKVdag in Amsterdam

Door onze jarenlange ervaring in het verzorgen van workshops graffiti binnen middelbare scholen in Amsterdam hebben wij ervaren wat scholen wel en niet prettig vinden wanneer zij externe krachten inschakelen voor het verzorgen van binnensschoolse activiteiten.

De Graffiti Fabriek heeft daardoor een speciaal workshopprogramma kunnen ontwikkelen dat helemaal afgestemd is op leerlingen binnen het middelbaar onderwijs. De leerlingen maken hierbij niet alleen kennis met een vorm van hedendaagse cultuur maar gaan deze ook daadwerkelijk ervaren!

De Graffiti Fabriek is officieel cultuurkaart acceptant waardoor al onze workshops graffiti en diensten met de cultuurkaart gefinancierd kunnen worden en de school zelf dus geen enkele kosten heeft.

De volgende workshopvormen zijn mogelijk binnen het middelbaar onderwijs in Amsterdam:


klik hier voor meer informatie over de prijzen, opbouw, begeleiding, materialen en locaties voor de workshop graffiti.

Wij bieden tevens de mogelijkheid om het workshopprogramma in Amsterdam uit te breiden met allerlei andere leuke culturele workshops die volledig afgestemd zijn op leerlingen binnen het middelbaar onderwijs. Meer informatie over al onze ckv workshops en activiteiten is terug te vinden op onze website van de CKV-Fabriek.

Video's

Video 1 t/m van